Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Άξονες λειτουργίας της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Νοτίου Πηλίου

Η Κίνηση Πολιτών Νοτίου Πηλίου μετά τη δημοσιοποίηση της Διακήρυξης αρχών της πραγματοποίησε, στις 10-2-2014, την πρώτη της ιδρυτική συνέλευση και αποφάσισε ομόφωνα την επωνυμία της κίνησης με την οποία θα συμμετάσχει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Η επωνυμία είναι: «Νότιο Πήλιο-Δήμος ανατροπής και κοινωνικής αλληλεγγύης».


Ο συνδυασμός μας εφεξής θα διέπεται από βασικούς άξονες λειτουργίας, τους οποίους πρέπει να αποδέχονται, μαζί με τη Διακήρυξη, όλοι όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν και να δραστηριοποιηθούν μαζί μας.

--Προχωράμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές με αιχμή την αντίσταση-αντίδραση-ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων, που σπρώχνουν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του λαού μας στην εξαθλίωση και την απόγνωση.

--Αντιμαχόμαστε τον Καλλικρατικό τρόπο συγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που την στραγγαλίζει οικονομικά και αποξενώνει τους δημότες από τον ίδιο το Δήμο. Πρόθεσή μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και η ανάπτυξη του Δήμου μας, με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

 --Επιδιώκουμε, ως παράταξη, τη συνεργασία με άτομα, ομάδες ή κινήσεις πολιτών με βάση τη διακήρυξη και τις αρχές μας. Δεν απευθυνόμαστε σε όσους υποστηρίζουν τα μνημόνια με τις πράξεις τους ή με τη συμμετοχή τους σε κομματικούς σχηματισμούς από θέση ευθύνης. Ούτε και σε όσους διακατέχονται από αντιδημοκρατικές, ρατσιστικές και φασιστικές ιδέες και αντιλήψεις.

--Στρατηγικός μας στόχος είναι η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων, μέσω λαϊκών συνελεύσεων και τοπικών δημοψηφισμάτων και γενικότερα μεταφορά πόρων και αποφάσεων στις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα συνεχής ενημέρωση των δημοτών με όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέτρα, προκειμένου να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

--Ανώτατο όργανο αποφάσεων είναι η γενική συνέλευση των μελών της κίνησης, η οποία θα αναδείξει τον επικεφαλής του συνδυασμού και θα καταρτίσει το ψηφοδέλτιο. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προκαλέσει κάθε μέλος της κίνησης με αίτημά του επί συγκεκριμένων θεμάτων.

--Η γενική συνέλευση θα εκλέξει ολιγομελή συντονιστική επιτροπή και θα ορίσει τις θεματικές επιτροπές, οι οποίες θα αναλάβουν να ενημερώνονται για θέματα του Δήμου, να παρεμβαίνουν, να προτείνουν λύσεις πάντα σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τη γενική συνέλευση. 

 

--Όσοι βρεθούν να κατέχουν δημόσιο αξίωμα στο Δήμο θα υπόκεινται στον έλεγχο της γενικής συνέλευσης. Θα λειτουργούν στα πλαίσια των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, θα ενημερώνουν τη συντονιστική επιτροπή για τις ενέργειές τους και οφείλουν να υποβάλουν την παραίτησή τους από το δημόσιο αξίωμα κατά απαίτηση της γενικής συνέλευσης. Από τυχόν έσοδά τους από δημόσια αξιώματα, μέρος του ποσού θα κατατίθεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης που θα δημιουργήσει ο Δήμος.

--Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για συνεχόμενη ανανέωση της τοπικής πολιτικής ζωής, ο επικεφαλής και οι εκλεγμένοι της δημοτικής παράταξης δεν μπορούν να διατηρούν την ίδια θέση πολιτικής ευθύνης πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών.


--Για την οικονομική ενίσχυση της προεκλογικής μας εκστρατείας θεωρούμε ότι πρέπει αυτή να γίνει με προσφορά των μελών, μικρή ή μεγάλη και  με ενισχύσεις από όσους μας γνωρίζουν και θέλουν να βοηθήσουν. Πιστεύουμε ότι πρέπει, λόγω της συγκυρίας που ζούμε όλοι οι έλληνες με οικονομικές δυσκολίες, να περιορίσουμε τα έξοδα της καμπάνιας μας στα ελάχιστα και τελείως απαραίτητα. Η προβολή μας πρέπει να είναι συλλογική, όπως άλλωστε θα είναι και η λειτουργία μας στην παράταξη. Η προσωπική προβολή δεν έχει θέση ούτε στη δική μας ιδεολογία ούτε και γενικά στο δικό μας πολιτικό προφίλ.  


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου