Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Απόψεις για τον Πρωτογενή Τομέα

Του συνδυασμού «Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και    Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με επικεφαλής την Κατερίνα Τσερκέζη

Ο πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό είναι τα στοιχεία που μπορούν να προσδώσουν την ταυτότητα της περιοχής. Ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχει η δυνατότητα μιας τέτοιας προοπτικής, δυστυχώς όμως η απαξίωση και η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους τοπικούς άρχοντες δεν επέτρεψαν την αποτύπωση ενός σχεδίου με μια τέτοια κατεύθυνση, οι δε κινήσεις και προσπάθειες χαρακτηρίζονται επιεικώς ως ανεπαρκείς ή  προεκλογικές, όπως η προβολή του ντοκιμαντέρ για το Νότιο Πήλιο.
Για την αποτύπωση ενός προγράμματος που αφορά τον πρωτογενή τομέα πρέπει να αναζητηθούν οι δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν διαχρονικά στα όρια του Δήμου. Ιδιαίτερο στοιχείο η «απομόνωση» του Δήμου, μιας και συνορεύει μόνο σε μια του πλευρά με άλλη περιοχή, που μπορεί να αποτελέσει μοναδικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την εντοπιότητα και τον χαρακτηρισμό των παραγόμενων προϊόντων.
Αυτές οι δραστηριότητες αναφέρονται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τα δάση, τα λατομεία.

----Στην Γεωργία πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ελαιοκαλλιέργεια, που καλύπτει το σύνολο του Δήμου, αλλά και η καλλιέργεια της μηλιάς, της αχλαδιάς, της συκιάς, του αμπελιού κ.ά., που αποτελούν σημαντικές πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους. Η εμπειρία των κατοίκων στις καλλιέργειες, οι τοπικές ποικιλίες, η φύση και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, καθώς και το ήπιο κλίμα έχουν δώσει προϊόντα με αναγνωρησιμότητα, όπως τα σύκα Αργαλαστής, τα μήλα Νεοχωρίου, τα αχλάδια Κορώπης κ.ά.
Η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός συνεταιρισμού, που θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αυτόνομη ανάπτυξη της γεωργίας της περιοχής και της δημιουργίας ταυτότητας προϊόντων. Η διάλυση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, ακόμη και εκείνων που δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα και η δημιουργία ενός συνεταιρισμού με εγγενή προβλήματα και με την παράλληλη απορρόφηση των επενδύσεων, περιουσία των αγροτών της κάθε περιοχής, δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ανάπτυξης. Η δημιουργία σύγχρονου ελαιοτριβείου ή η συνεργασία με ήδη υπάρχοντα, η δημιουργία εγκατάστασης-τυποποίησης ελαιολάδου, η συνεργασία με υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας ελιάς, θα μπορούσαν να δώσουν πάλι αξία στα προϊόντα του ελαιόδεντρου, που τόσα έχει προσφέρει στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως κατά το παρελθόν.
Η συλλογή και τυποποίηση των άλλων προϊόντων με τη δημιουργία ξηραντηρίου-τυποποιητηρίου, αποθηκευτικών χώρων, μπορεί να δώσει ώθηση σε περιοχές που υστερούν λόγω θέσεως και δεν μπορούν να αναπτύξουν εύκολα άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός. Το σύκο Αργαλαστής έχει καταγραφεί ως ένα εξαιρετικό προϊόν που ακόμη και σήμερα μνημονεύεται από πολλούς ανθρώπους που έτυχε να το δοκιμάσουν.
Σημαντικός τομέας ανάπτυξης, επίσης, μπορεί να προέλθει από την αξιοποίηση των αυτοφυών ή καλλιεργούμενων βοτάνων και αρωματικών φυτών με υποστήριξη από το Δήμο για την κατάλληλη υποδομή.
Αξίζει αναφοράς η κίνηση ξένων, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Ν. Πηλίου, οι οποίοι εκτιμώντας την αξία των τοπικών προϊόντων τα προωθούν, αφού τα τυποποιήσουν, στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι το βιολογικό ελαιόλαδο που εμπορεύονται, ως προϊόν Ν. Πηλίου, με αρκετή επιτυχία και διακρίσεις.

----Στην κτηνοτροφία τα δεδομένα είναι διαφορετικά λόγω της φύσεως της εργασίας. Η έλλειψη βοσκοτόπων, η γενικότερη πορεία της κτηνοτροφίας, δεν αφήνει περιθώρια για μια ουσιώδη παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη. Το καθοριστικό εργαλείο είναι η ύπαρξη της τοπικής φυλής του Πηλίου αλλά  ο μικρός αριθμός των υπαρχόντων ζώων και η απροθυμία των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία δεν αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη. Η προσπάθεια ένταξης του συνόλου του πληθυσμού της φυλής Πηλίου σε πρόγραμμα προστασίας, με την δημιουργία σε τοπικό επίπεδο κέντρου προστασίας και ανάπτυξης της φυλής, θα αποτελέσει στόχο μας και σε δεύτερο στάδιο η δημιουργία από τον συνεταιρισμό μαζί με την ομάδα των κτηνοτρόφων μικρού τυροκομείου για την παραγωγή τυριού από «πρόβειο γάλα φυλής Πηλίου» αλλά και άλλων προϊόντων.

----Η αλιεία, η ναυτιλία και η ναυπήγηση αποτέλεσε κύρια απασχόληση των κατοίκων του Δήμου, όπως του Τρικερίου. Η δημιουργία και αποπεράτωση αλιευτικών καταφυγίων, όπως της Αγ. Κυριακής Τρικερίου, και χώρων υποδοχής των αλιευτικών, της διαχείρισης των ψαριών κλπ αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης. Αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία σε επιλεγμένες θέσεις μαρίνων τουριστικών σκαφών θα δώσει εργασία και ανάπτυξη στην περιοχή.

----Τα δάση δεν πρέπει να αντιμετωπισθούν μόνο σαν ένα μέρος του φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης δραστηριοτήτων με σαφή περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Το παράδειγμα του Συλλόγου των Φίλων των Καλντεριμιών, που με συλλογική πρωτοβουλία ανέδειξαν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που οι τοπικοί παράγοντες δεν μπόρεσαν να φανταστούν και να υλοποιήσουν, αποτελεί χρήσιμο παράδειγμα. Η ενεργός στήριξη από τον Δήμο τέτοιων πρωτοβουλιών θα είναι δεδομένη. Επίσης, η ανάπτυξη απλών καταφυγίων-στεγάστρων σε διάφορες διαδρομές, η υλική υποστήριξη, η ανάδειξη του έργου που έχει γίνει θα δώσουν άλλη διάσταση στην προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων που τους αρέσουν τέτοιου είδους  δραστηριότητες. Η εθελοντική δράση, παράλληλα, πολιτών σε κάθε κοινότητα, για την προστασία των δασών από πυρκαγιές (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) θα βρει την υποστήριξη του Δήμου με κάθε τρόπο. Τέλος, ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά από το Δασαρχείο Βόλου και άλλους αρμόδιους φορείς, την προστασία των δασικών περιοχών από την παράνομη υλοτομία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της όξυνσης της οικονομικής κρίσης.

----Τα λατομεία. Η περιοχή του Νοτίου Πηλίου είναι ένας από τους λίγους τόπους που έχουν στο υπέδαφός τους τέτοιου είδους και τέτοιας ποιότητας πλάκες. Οι πιθανές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λατομείων πρέπει να δρομολογήσουν ενέργειες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη με παράλληλη οριοθέτηση των περιοχών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η διευκόλυνση ατόμων από την περιοχή που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την εργασία θεωρείται αυτονόητη.

Συμπληρωματικά, και επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης, θα διερευνηθεί το θέμα του ΣΧΟΑΠ, προκειμένου να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο ανάπτυξης οικισμών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα συμφέροντα, την ιδιοσυγκρασία και τη διευκόλυνση του ντόπιου πληθυσμού. Η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού, με λαϊκές συνελεύσεις, στην ενημέρωση και τις αποφάσεις θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί δέσμευση από την μεριά του συνδυασμού, μιας και η τοπική κοινωνία έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και λόγου στη διαμόρφωση του νέου σχεδίου.

Γενικά η προσπάθεια του Δήμου θα επικεντρωθεί σε διάφορα επίπεδα:

-με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη λειτουργία γραφείου ενημέρωσης.

-με την ενθάρρυνση διαδικασιών ανάπτυξης συλλογικών δραστηριοτήτων.

-με τη βοήθεια στη διαδικασία υλοποίησης.

-με την υποστήριξη σε ό,τι αφορά απαραίτητες υποδομές.

-με την διαφήμιση και την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου