Αργαλαστή

Δημοτική ενότητα Αργαλαστής με πληθυσμό 2.158 κατοίκους και έκταση 74.8 τ.χλμ. Στη φωτογραφία φαίνεται η σημερινή κεντρική πλατεία της Αργαλαστής.

Λαύκος

Ο Λαύκος αποτελεί έδρα της δημοτικής ενότητα Σηπιάδος με πληθυσμό 2.358 κατοίκους και έκταση 122.4 τ.χλμ.

Μηλιές

Οι Μηλιές ανήκουν στη δημοτική ενότητα Μηλεών με πληθυσμό 3.513 κατοίκους και έκταση 63.7 τ.χλμ.

Νεοχώρι

Το Νεοχώρι αποτελεί έδρα της δημοτικής ενότητας Αφετών με πληθυσμό 1.838 κατοίκους και έκταση 80.7 τ.χλμ.

Τρίκερι

Η τοπική ενότητα Τρικερίου έχει πληθυσμό 1.696 κατοίκους και καταλαμβάνει έκταση 26,8 τ.χλμ.

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Απόψεις για τον Πρωτογενή Τομέα

Του συνδυασμού «Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και    Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με επικεφαλής την Κατερίνα Τσερκέζη

Ο πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό είναι τα στοιχεία που μπορούν να προσδώσουν την ταυτότητα της περιοχής. Ευτυχώς για τον τόπο μας υπάρχει η δυνατότητα μιας τέτοιας προοπτικής, δυστυχώς όμως η απαξίωση και η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους τοπικούς άρχοντες δεν επέτρεψαν την αποτύπωση ενός σχεδίου με μια τέτοια κατεύθυνση, οι δε κινήσεις και προσπάθειες χαρακτηρίζονται επιεικώς ως ανεπαρκείς ή  προεκλογικές, όπως η προβολή του ντοκιμαντέρ για το Νότιο Πήλιο.
Για την αποτύπωση ενός προγράμματος που αφορά τον πρωτογενή τομέα πρέπει να αναζητηθούν οι δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν διαχρονικά στα όρια του Δήμου. Ιδιαίτερο στοιχείο η «απομόνωση» του Δήμου, μιας και συνορεύει μόνο σε μια του πλευρά με άλλη περιοχή, που μπορεί να αποτελέσει μοναδικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την εντοπιότητα και τον χαρακτηρισμό των παραγόμενων προϊόντων.
Αυτές οι δραστηριότητες αναφέρονται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τα δάση, τα λατομεία.

----Στην Γεωργία πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ελαιοκαλλιέργεια, που καλύπτει το σύνολο του Δήμου, αλλά και η καλλιέργεια της μηλιάς, της αχλαδιάς, της συκιάς, του αμπελιού κ.ά., που αποτελούν σημαντικές πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους. Η εμπειρία των κατοίκων στις καλλιέργειες, οι τοπικές ποικιλίες, η φύση και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, καθώς και το ήπιο κλίμα έχουν δώσει προϊόντα με αναγνωρησιμότητα, όπως τα σύκα Αργαλαστής, τα μήλα Νεοχωρίου, τα αχλάδια Κορώπης κ.ά.
Η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός συνεταιρισμού, που θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αυτόνομη ανάπτυξη της γεωργίας της περιοχής και της δημιουργίας ταυτότητας προϊόντων. Η διάλυση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, ακόμη και εκείνων που δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα και η δημιουργία ενός συνεταιρισμού με εγγενή προβλήματα και με την παράλληλη απορρόφηση των επενδύσεων, περιουσία των αγροτών της κάθε περιοχής, δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ανάπτυξης. Η δημιουργία σύγχρονου ελαιοτριβείου ή η συνεργασία με ήδη υπάρχοντα, η δημιουργία εγκατάστασης-τυποποίησης ελαιολάδου, η συνεργασία με υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας ελιάς, θα μπορούσαν να δώσουν πάλι αξία στα προϊόντα του ελαιόδεντρου, που τόσα έχει προσφέρει στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως κατά το παρελθόν.
Η συλλογή και τυποποίηση των άλλων προϊόντων με τη δημιουργία ξηραντηρίου-τυποποιητηρίου, αποθηκευτικών χώρων, μπορεί να δώσει ώθηση σε περιοχές που υστερούν λόγω θέσεως και δεν μπορούν να αναπτύξουν εύκολα άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός. Το σύκο Αργαλαστής έχει καταγραφεί ως ένα εξαιρετικό προϊόν που ακόμη και σήμερα μνημονεύεται από πολλούς ανθρώπους που έτυχε να το δοκιμάσουν.
Σημαντικός τομέας ανάπτυξης, επίσης, μπορεί να προέλθει από την αξιοποίηση των αυτοφυών ή καλλιεργούμενων βοτάνων και αρωματικών φυτών με υποστήριξη από το Δήμο για την κατάλληλη υποδομή.
Αξίζει αναφοράς η κίνηση ξένων, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Ν. Πηλίου, οι οποίοι εκτιμώντας την αξία των τοπικών προϊόντων τα προωθούν, αφού τα τυποποιήσουν, στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι το βιολογικό ελαιόλαδο που εμπορεύονται, ως προϊόν Ν. Πηλίου, με αρκετή επιτυχία και διακρίσεις.

----Στην κτηνοτροφία τα δεδομένα είναι διαφορετικά λόγω της φύσεως της εργασίας. Η έλλειψη βοσκοτόπων, η γενικότερη πορεία της κτηνοτροφίας, δεν αφήνει περιθώρια για μια ουσιώδη παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη. Το καθοριστικό εργαλείο είναι η ύπαρξη της τοπικής φυλής του Πηλίου αλλά  ο μικρός αριθμός των υπαρχόντων ζώων και η απροθυμία των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία δεν αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη. Η προσπάθεια ένταξης του συνόλου του πληθυσμού της φυλής Πηλίου σε πρόγραμμα προστασίας, με την δημιουργία σε τοπικό επίπεδο κέντρου προστασίας και ανάπτυξης της φυλής, θα αποτελέσει στόχο μας και σε δεύτερο στάδιο η δημιουργία από τον συνεταιρισμό μαζί με την ομάδα των κτηνοτρόφων μικρού τυροκομείου για την παραγωγή τυριού από «πρόβειο γάλα φυλής Πηλίου» αλλά και άλλων προϊόντων.

----Η αλιεία, η ναυτιλία και η ναυπήγηση αποτέλεσε κύρια απασχόληση των κατοίκων του Δήμου, όπως του Τρικερίου. Η δημιουργία και αποπεράτωση αλιευτικών καταφυγίων, όπως της Αγ. Κυριακής Τρικερίου, και χώρων υποδοχής των αλιευτικών, της διαχείρισης των ψαριών κλπ αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης. Αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία σε επιλεγμένες θέσεις μαρίνων τουριστικών σκαφών θα δώσει εργασία και ανάπτυξη στην περιοχή.

----Τα δάση δεν πρέπει να αντιμετωπισθούν μόνο σαν ένα μέρος του φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης δραστηριοτήτων με σαφή περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Το παράδειγμα του Συλλόγου των Φίλων των Καλντεριμιών, που με συλλογική πρωτοβουλία ανέδειξαν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που οι τοπικοί παράγοντες δεν μπόρεσαν να φανταστούν και να υλοποιήσουν, αποτελεί χρήσιμο παράδειγμα. Η ενεργός στήριξη από τον Δήμο τέτοιων πρωτοβουλιών θα είναι δεδομένη. Επίσης, η ανάπτυξη απλών καταφυγίων-στεγάστρων σε διάφορες διαδρομές, η υλική υποστήριξη, η ανάδειξη του έργου που έχει γίνει θα δώσουν άλλη διάσταση στην προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων που τους αρέσουν τέτοιου είδους  δραστηριότητες. Η εθελοντική δράση, παράλληλα, πολιτών σε κάθε κοινότητα, για την προστασία των δασών από πυρκαγιές (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) θα βρει την υποστήριξη του Δήμου με κάθε τρόπο. Τέλος, ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά από το Δασαρχείο Βόλου και άλλους αρμόδιους φορείς, την προστασία των δασικών περιοχών από την παράνομη υλοτομία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της όξυνσης της οικονομικής κρίσης.

----Τα λατομεία. Η περιοχή του Νοτίου Πηλίου είναι ένας από τους λίγους τόπους που έχουν στο υπέδαφός τους τέτοιου είδους και τέτοιας ποιότητας πλάκες. Οι πιθανές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λατομείων πρέπει να δρομολογήσουν ενέργειες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη με παράλληλη οριοθέτηση των περιοχών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η διευκόλυνση ατόμων από την περιοχή που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την εργασία θεωρείται αυτονόητη.

Συμπληρωματικά, και επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης, θα διερευνηθεί το θέμα του ΣΧΟΑΠ, προκειμένου να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο ανάπτυξης οικισμών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα συμφέροντα, την ιδιοσυγκρασία και τη διευκόλυνση του ντόπιου πληθυσμού. Η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού, με λαϊκές συνελεύσεις, στην ενημέρωση και τις αποφάσεις θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί δέσμευση από την μεριά του συνδυασμού, μιας και η τοπική κοινωνία έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και λόγου στη διαμόρφωση του νέου σχεδίου.

Γενικά η προσπάθεια του Δήμου θα επικεντρωθεί σε διάφορα επίπεδα:

-με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη λειτουργία γραφείου ενημέρωσης.

-με την ενθάρρυνση διαδικασιών ανάπτυξης συλλογικών δραστηριοτήτων.

-με τη βοήθεια στη διαδικασία υλοποίησης.

-με την υποστήριξη σε ό,τι αφορά απαραίτητες υποδομές.

-με την διαφήμιση και την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού

Επισήμως πλέον κατατέθηκε και οριστικοποιήθηκε σήμερα ο συνδυασμός μας «Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με τις εξής υποψηφιότητες:

Υποψήφια Δήμαρχος Κατερίνα Τσερκέζη του Παντελή

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 Εκλογική Περιφέρεια Αργαλαστής
Βαλής Γεώργιος του Αλεξάνδρου
Κούνος Νικόλαος του Δημητρίου
Κουτσοβαγγέλης Θεόδωρος του Δημητρίου
Πνιγούρας Νικόλαος του Δημητρίου
Ψιμοπούλου Κλεοπάτρα του Αγαμέμνονα 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας

 Τοπική Κοινότητα Αργαλαστής
 Στάμος Παρίσης του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Μετοχίου 
Ράπτης Άγγελος του Αθανασίου

 Εκλογική Περιφέρεια Αφετών
 Αραβάνης Ανδρέας του Αποστόλη
Γαλάνης Δημήτρης του Κωνσταντίνου
Ζάτας (Παγασαίος) Σταμάτης του Χρήστου
Κουντούρη Ιωάννα του Χρήστου
Παλατζά Καλλιόπη του Κωνσταντίνου
 Τσακανίκας Αντώνης του Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Κατσίκα Μαρία του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Συκής
 Κουτσίκος Δημήτρης του Κωνσταντίνου
Τσανταρλιώτου Αγγέλα του Επαμεινώνδα

 Εκλογική Περιφέρεια Μηλεών
Βεργοζήσης Ευάγγελος του Αποστόλου
 Βλάχου Πολυξένη-Γεωργία του Νέστωρα 
Γουλιώτη Σοφία του Ευσταθίου 
Κουγιουμτζόγλου Κυριάκος  του Δημητρίου
Κουτσίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Παντελής Αποστόλης του Διανέλλου
Σνέλεμπραντ Αρνιολντίνα (Ντιάνα) του Φέρντιναντ
Στεριόπουλος Γιάννης του Χρήστου

Τοπική Κοινότητα Μηλεών
Μηλιοπούλου Ολυμπία του Γρηγορίου

Τοπική Κοινότητα Καλών Νερών
Σαλιαρέλης Αλέξης του Ευστρατίου

Τοπική Κοινότητα Βυζίτσας
Δούκα Ελένη του Αποστόλου

Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Νηλείας
 Τσιαμασφύρης Τάσος του Αντωνίου

 Εκλογική Περιφέρεια Σηπιάδος
Βαμβακά Αθηνά του Νικολάου
Βουραζέρη Ελένη του Ευσταθίου
Μεϊντάνης Σπύρος του Παρασκευά
 Παλαμιδάς Αλέκος του Σταματίου
Πανάρετος Γιώργος του Κυριάκου

Τοπική Κοινότητα Λαύκου
Μπουκουβίλου Αργυρώ του Τρύφωνα

Τοπική Κοινότητα Μηλίνας
 Βλαχάκης Δημήτρης του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Προμυρίου
 Φίλων Φίλιππος του Αθανασίου

 Εκλογική Περιφέρεια Τρικερίου
 Πασιάς Ιωάννης του Ευάγγελου
Πνιγούρα Μαρία του Νικολάου
Τσιργής Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Τσιρέπας Παντελής του Χρήστου

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Λογικό και παράλογο

Αυτές οι εκλογές είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά πολιτικές, γιατί μας θέτουν προ των ευθυνών μας απέναντι στη ζωή μας που καταστρέφεται από τις επιζήμιες πολιτικές των εκλεγμένων (με δική μας ψήφο!).

Αν θεωρούμε ΛΟΓΙΚΟ κάποιοι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, να υπόσχονται πάλι ότι θα κάνουν έργα για τον τόπο, τα ίδια που είχαν υποσχεθεί και στις προηγούμενες εκλογές και δεν τα έκαναν ποτέ, που προεκλογικά θυμούνται να κάνουν έργα βιτρίνας, που εφάρμοσαν την αδιαφάνεια, που αδιαφόρησαν για την πρόοδο του τόπου και την ευημερία των δημοτών, τότε ας ψηφίσουμε χωρίς πολιτικό κριτήριο.

Αν, όμως, θεωρούμε ότι όλο αυτό που ζούμε είναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την τύχη του τόπου και τη δική μας σε δημαρχοκεντρικές αποφάσεις, χωρίς τη δική μας συμμετοχή, ότι έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμαστε  ένα καλύτερο μέλλον, ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων για να έχουν την ευκαιρία να μείνουν στον τόπο τους,  τότε δεν έχουμε παρά να ψηφίσουμε με κριτήριο το κοινό όφελος, που είναι και προσωπικό,  δίνοντας ελπίδα και όραμα σε έναν από τους ωραιότερους Δήμους της Ελλάδας, στον Δήμο μας.

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και η επικεφαλής Κατερίνα Τσερκέζη εύχονται σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

«Η μάχη της κάλπης» στο Πήλιο

«Η μάχη της κάλπης» ξεκίνησε στην περιφέρεια του Νομού με αρκετές ήδη ανατροπές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Για όσους γνωρίζουν τον εκλογικό και πολιτικό χάρτη ανά περιοχή, τόσο το Ανατολικό Πήλιο όσο και το Νότιο Πήλιο θα είναι δύο από τις περιοχές που το βράδυ της Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών , τα αποτελέσματα θα αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αθηνά Τσιργή Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ έθεσε στους υποψήφιους δημάρχους τόσο στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου όσο και στο Νότιο Πήλιο το ερώτημα «ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για να απαντήσουν :

Στο Νότιο Πήλιο

Κατερίνα Τσερκέζη: «Θέλουμε να έχουμε φωνή, μέσα από τα Τοπικά και Δημοτικά Συμβούλια, μέσα από Επιτροπές, μέσα από ουσιώδη διαβούλευση και Λαϊκές Συνελεύσεις και όχι από προαποφασισμένες διαδικασίες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Η πρόοδος και η ανάπτυξη του Ν. Πηλίου απαιτεί μια άλλη οικονομική και κοινωνική δέσμευση με διαφάνεια και ισότητα στη διαχείριση του προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και των φυσικών πόρων, με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Τα νερά, η γη, τα δάση, η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές, είναι το κοινό κεφάλαιο των κατοίκων, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν αλλά και να το διατηρήσουν για τις επόμενες γενεές.
Αντίθετα η «μεγαλομανία» με «μεγάλα έργα» και η εμμονή των «ξένων» επενδυτών να εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο της περιοχής, καταλήγουν εύκολα στην παραβίαση των συμφωνηθέντων όρων, σε οικονομική αδιαφάνεια και στη καταστροφή του περιβάλλοντος. Ακόμα, για να πάει ο τόπος μας μπροστά, μαζί με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στη Παιδεία, στην Υγεία και στις Δημόσιες Μεταφορές».

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Με την Ηρώ Διώτη και τον Γιώργο Σταμπουλή

Το βράδυ της Μ. Τρίτης, 15 Απριλίου, έγιναν στο Βόλο τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της περιφερειακής παράταξης «Δρόμος Ανατροπής για τη Θεσσαλία της ευημερίας-της αλληλεγγύης-της οικολογίας» (οδ. Γαλλίας μεταξύ Ιωλκού και Αντωνοπούλου).

 Η υποψήφια Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη παρουσίασε τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Γιώργο Σταμπουλή καθώς και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από τη Μαγνησία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Πιστεύουμε ότι η Θεσσαλία έχει τεράστιες δυνατότητες και η πιο μεγάλη της δύναμη είναι οι ίδιοι της οι άνθρωποι και το περιβάλλον που διαθέτει. Αυτά είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Με ένα σχέδιο, λοιπόν, που θα στηρίζεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους και θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, μπορούμε να ανοίξουμε, όσο δύσκολο και να είναι, έναν άλλο δρόμο για τη Θεσσαλία, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Τον δρόμο μας θα τον βρούμε με αγώνα, αλληλεγγύη, θέληση για κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». 


Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Κατερίνα Τσερκέζη-Βιογραφικό

Υποψήφια Δήμαρχος με το συνδυασμό«Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

Γεννήθηκα στην Ξάνθη στις 22 Δεκεμβρίου 1955. Από το 1985 έζησα μόνιμα στο Βόλο, όπου και παντρεύτηκα με τον βολιώτη πολιτικό μηχανικό Νικόλαο Πνιγούρα και δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά στα τοπικά ΜΜΕ. Δούλεψα ως δημοσιογράφος στην ΕΡΑ Βόλου, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο κ.ά. καθώς και στις εφημερίδες Ανοιχτή Γραμμή, Νέος Τύπος και Ταχυδρόμος. Παράλληλα, παρακολούθησα σεμινάρια δημοσιογραφίας και ραδιοφώνου, ενώ από το 2001-2005 σπούδασα Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Η πορεία μου στην πολιτική κρατάει από τη μεταπολίτευση και τη σχέση μου με το ΚΚΕεσωτερικού και την παράλληλη  συμμετοχή μου στο γυναικείο τμήμα του, την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών. Η δραστηριότητά μου στο Γυναικείο Κίνημα συνεχίστηκε και στο Βόλο, ενώ τη δεκαετία του 2000 έγινα μέλος του ΣΥΝασπισμού. Το 2010 ήμουν υποψήφια στις Περιφερειακές εκλογές με τον συνδυασμό του ΣΥΝ «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» και υποψήφιο Περιφερειάρχη για τη Μαγνησία τον Κώστα Πουλάκη. Το 2012 συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στις διπλές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου. Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος της Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Νοτίου Πηλίου στη Νομαρχιακή Επιτροπή.

 Από το 2007 είμαι μόνιμη κάτοικος Χόρτου Αργαλαστής όπου διατηρώ, μαζί με την οικογένειά μου, ιδιόκτητο σπίτι από το 1990.

Έχω τρία παιδιά, την Νανά που είναι φιλόλογος-ψυχολόγος στο Βόλο και μας χάρισε τη μικρή Ίριδα,  τον Παντελή που είναι διδάκτωρ αστροφυσικής στο Tuebingen της Γερμανίας και την Μαίρη πτυχιούχο Αρχιτεκτονικής εγκαταστημένη στο Βόλο και το Χόρτο.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Κύριοι στόχοι προγράμματος του συνδυασμού «Νότιο Πήλιο-Δήμος Ανατροπής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Κατερίνα Τσερκέζη-επικεφαλής του συνδυασμού


Σήμερα, αυξάνουν καθημερινά οι πολίτες που συνειδητοποιούν ότι ζούμε σε ένα τόπο, τον τόπο μας, το Νότιο Πήλιο, που έχει αφεθεί στην τύχη του για χρόνια, που υποβαθμίζεται περαιτέρω από την πολιτική των μνημονίων και του Καλλικράτη, την οποία ακολουθούν πιστά οι εκλεγμένοι άρχοντες, και που καθημερινά χάνει τα ερείσματα που απαιτούνται για  την ομαλή πορεία του προς το μέλλον. Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή με πολλά ανεκμετάλλευτα πλεονεκτήματα, τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μια περιοχή με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι ομολογούμε πια ότι δεν πάει άλλο αυτή η                 κατάσταση, ότι κάτι πρέπει να γίνει. 

Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι,δεν έχουμε αυταπάτες, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για την χώρα μας και την περιοχή μας. Η αναγκαιότητα των καιρών επιβάλλει να παλέψουμε όλοι μαζί για να συν-διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης που θα δίνει συλλογικές απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Να σχεδιάσουμε και να στηρίξουμε την ανάπτυξη της περιοχής, να δημιουργήσουμε τις δομές για μια δίκαιη και ευημερούσα τοπική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε άμεσα.

 Το πρόγραμμα των διεκδικήσεών μας  διέπεται από ενιαία λογική, με κυρίαρχο στόχο την υπηρέτηση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Ως Κύριοι Στόχοι του προγράμματος παρέμβασης και διεκδικήσεων του συνδυασμού μας αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 

1.Η διεκδίκηση και εφαρμογή μιας Κοινωνικής Πολιτικής ίσης αντιμετώπισης των δημοτών και ενίσχυσης των πιο αδύναμων. Ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης στο Δήμο στο οποίο θα καταθέτουν μέρος της αμοιβής τους όσοι θα έχουν δημόσια αξιώματα. 

2.Η συλλογική αντίσταση στην υποβάθμιση των παροχών δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της Παιδείας. Διεκδικούμε την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και των παροχών υγείας στα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλοι οι κάτοικοι. Διεκδικούμε την αύξηση της χρηματοδότησης για την λειτουργία των σχολείων και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

 3. Η περιφρούρηση του δημόσιου-δημοτικού χαρακτήρα της ύδρευσης – αποχέτευσης, των υπηρεσιών Καθαριότητας,  των Κοινωνικών Υπηρεσιών, της συντήρησης πάσης φύσεως υποδομών. Διεκδικούμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είμαστε αντίθετοι στη λογική ότι δεν θα παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες σε όποιον τις έχει ανάγκη, αλλά σε όποιον έχει να τις πληρώσει.

 4. Η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πολιτικής πού θα στηρίζεται στις δυνάμεις που διαθέτει η τοπική κοινωνία. Οι ανεκμετάλλευτες φυσικές δυνατότητες (παραλίες, λιμάνια,, ορεινός όγκος, παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, γεωγραφική θέση τουρισμός  κ.α.), το ανθρώπινο δυναμικό και τα εργαλεία ανάπτυξης (, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια ελαιόλαδου και ελαιών κ.α.) αν αξιοποιηθούν μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας πολιτικής ανάπτυξης του τόπου και δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας. Για την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής είναι απαραίτητα ο σαφής προσανατολισμός και η αποφασιστικότητα. Κύριοι άξονες πρέπει να είναι:

- Η ανάπτυξη και στήριξη της ντόπιας γεωργικής  παραγωγής (η επωνυμία τοπικών γεωργικών προϊόντων, η τυποποίηση τους και γενικά οι ιδιαίτερα κερδοφόρες παραγωγές οι οποίες πρέπει να μπουν στο προσκήνιο.)
-Η δημιουργία Ένωσης Καταναλωτών και η στήριξη Καταναλωτικών Συνεταιρισμών για την προώθηση των τοπικών προϊόντων (λάδι, κρασί, φρούτα κ.α.) αρχίζοντας από την τοπική αγορά της περιοχής μας με στόχο την ευρύτερη επέκταση.
- Η Συνδιοργάνωση Ημερίδων Ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα από τοπικές επιχειρήσεις, ελαιοτριβεία, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.) και συλλόγους, ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια νέων αγροτών και επιχειρηματιών.
-  Η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης εκτός των άλλων και για Διοργάνωση Έκθεσης Αγροτικών και Τουριστικών προϊόντων.
- Η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το ΜΑΛΑΚΙ  ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΚΕΡΙ(Η τουριστική προβολή)
-η δημιουργία άμεσα απαραίτητων υποδομών, όπως δημοτικών πολυχώρων - PARKINKG , σε παραλιακούς οικισμούς με ιδιαίτερο, κυκλοφοριακό πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ είναι στις άμεσες προτεραιότητες.)
-Η αξιοποίηση και προβολή του  Ν. Πηλίου. (άμεσα δημιουργία τουριστικού περιπτέρου, παρουσίαση διαδρομών με χάρτες και οδηγούς, ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των χωριών κλπ.). 
-Η λειτουργία της ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου μπορεί να φέρει έσοδα και να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας.
 - Η αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας προς όφελος των κατοίκων της εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον δημόσιο-δημοτικό χαρακτήρα της. 
- Η στήριξη και η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η στήριξη της μαζικοποίησης συλλόγων  και η ενεργή συμπαράσταση στους αγώνες όλων των κοινωνικών ομάδων του καθημερινού μόχθου, των ανέργων και των συνταξιούχων.
–Η στήριξη των  δίκαιων αιτημάτων των αγροτών  για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, φορολογίας  και τέλους  επιτηδεύματος. 

5. Η προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος του τόπου μας που συντελείται με την ανεπαρκή έως ανύπαρκτη καθαριότητα στις παραλίες της περιοχής μας,, την ανύπαρκτη συντήρηση των υποδομών σ αυτά, τα περιστατικά λαθροϋλοτομίας. Από θέσεις αρχής διεκδικούμε την ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των κατοίκων με την αυτονόητη τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ των αποφάσεων των κατοίκων και των φορέων της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να έχουν τον καθοριστικό λόγο για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που θα καθορίσουν το μέλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής μας.

 6. Η ανάπτυξη και στήριξη της εθελοντικής δράσης για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικολογία, το περιβάλλον, την υποστήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών κ.α.

 7. Η διαμόρφωση ενιαίας γραμμής για τον πολιτισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που θα διασφαλίζει την εθελοντική μαζική συμμετοχή στους πολιτιστικούς συλλόγους και στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία της περιοχής μας. Η δημιουργία πολιτιστικής και αθλητικής επιτροπής στα πλαίσια του Δήμου και με την συμμετοχή των συλλόγων και σωματείων είναι απαραίτητη. Η διεκδίκηση για καθιέρωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ πολιτιστικών δράσεων μία ή δύο φορές το χρόνο θα δώσει άλλη διάσταση στην προβολή του πολιτισμού και των παραδόσεων της περιοχής μας. 

8. Η διεκδίκηση της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων που έχουν σχέση με την καθαριότητα, τη συντήρηση και τη σήμανση των δρόμων, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση

 9. Η διεκδίκηση για πληρέστερη συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Η ορθολογικότερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, η εποπτεία των εργασιών της αγροτικής οδοποιίας από την τεχνική υπηρεσία.

10. Η ενεργοποίηση της λαϊκής συμμετοχής στην ανάδειξη των προβλημάτων καθώς και στην λήψη αποφάσεων για την επίλυση τους. Τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και οι λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων (τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο) πρέπει να γίνουν οι κύριοι εκφραστές της λαϊκής θέλησης των κατοίκων και είναι αναγκαίο να διεκδικήσουμε να εισακούονται από όλα τα όργανα του Δήμου, της Περιφέρειας και των αρμόδιων φορέων.  

 Ο συνδυασμός μας αποτελεί μια νέα συλλογικότητα  που διέπεται και δρα με τις ακόλουθες αρχές  :

 Στηρίζεται στην συμμετοχή των πολιτών που αποδέχονται, την ανάγκη να παλέψουν σε τοπικό επίπεδο με ανιδιοτέλεια για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. 

Διασφαλίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες για ουσιαστικό διάλογο, τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και τη διαμόρφωση πολύμορφων κοινών δράσεων.

Στηρίζεται στην αυτονόητη εντιμότητα αυτών που συμμετέχουν. Διεκδικεί και αγωνίζεται για  κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοκρατία, απορρίπτει τις πελατειακές σχέσεις, το ρουσφέτι και καταγγέλλει την κοινωνική αδικία, τη διαφθορά και την ιδιοτέλεια, την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία. 

Επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή της νέας γενιάς η οποία πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας. Υποστηρίζει και προάγει την άμεση δημοκρατία στα όρια του Δήμου μας, προωθώντας τη δημιουργία δομών καταγραφής της άποψης των πολιτών για κρίσιμα θέματα του τόπου και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. 

Διεκδικεί τη δημιουργία νέων αυτοδιοικητικών δομών οι οποίες θα είναι σε θέση να δίνουν δυνατότητα σε όλους για συμμετοχή στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. 

Επιδιώκει την επαφή και τη συνεργασία με όσες συλλογικότητες, δράσεις, κινήσεις ενεργοποιούνται στην περιοχή μας, οι οποίες λειτουργούν ανοικτά και δημοκρατικά και μάχονται ενάντια στην εξαθλίωση της κοινωνίας και τη φτωχοποίηση των ανθρώπων, στηρίζουν το συμφέρον της κοινωνίας και του τόπου.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Έκθεση Φωτογραφίας στην Άλλη Μεριά

Στην εκδήλωση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς στο Βόλο, για την έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Ειρήνη είναι… Τα δικαιώματα των παιδιών».  Εξαιρετικές οι φωτογραφίες αλλά και οι ζωγραφιές των παιδιών του σχολείου, όπως και η χορογραφία που παρουσίασαν τα παιδιά με θέμα την ειρήνη. Συγχαρητήρια στον Διευθυντή του Σχολείου κ. Γαϊτανά και στους δασκάλους.


 (Στη φωτο με την δασκάλα Ζωή Γεροστάθη και τον ηθοποιό Σταμάτη Παγασαίο).  

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Η υποψήφια Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Ηρώ Διώτη στο Βόλο

«Για να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές της υποτέλειας. Για να συμμετέχουν οι πολίτες στις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας και το μέλλον μας. Για ένα διαφορετικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και την αύξηση της απασχόλησης. Μπορούμε να ανοίξουμε, όσο δύσκολο και να’ ναι, ένα άλλο δρόμο για τη Θεσσαλία…και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε».

Αυτά, μεταξύ άλλων, από την Ηρώ Διώτη που βρέθηκε στο Βόλο την Παρασκευή 4/4 το βράδυ, μαζί με τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Γιώργο Σταμπουλή, τον βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μεϊκόπουλο και τον υπεύθυνο του Τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Σταθάκη.